Czym jest sukcesja?

Sukcesja jest procesem w wyniku, którego następuje przekazanie przedsiębiorstwa z pokolenia na pokolenie, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości funkcji zarządczych, kontrolnych oraz nadzorczych.

Zaprojektowanie i wdrożenie efektywnego planu sukcesji jest wyzwaniem stawianym nie tylko i wyłącznie przed osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą lub będącymi wspólnikami spółek cywilnych, ale także przed osobami fizycznymi będącymi wspólnikami spółek prawa handlowego (zarówno tych osobowych jak i kapitałowych).

O czym należy pamiętać?

Najistotniejsze z punktu widzenia przedsiębiorców wydaje się być

Główna

Podjęcie w odpowiednim czasie właściwych decyzji (np. wskazanie sukcesora/następcy odpowiedzialnego za zarządzanie przedsiębiorstwem oraz stopniowe wdrażanie tej osoby we właściwe kompetencje)

Główna

Zaimplementowanie mechanizmów zapewniających ciągłość bytu przedsiębiorstwa, na wypadek zdarzeń losowych (np. śmierć właściciela przedsiębiorstwa, niezdolność do sprawowania funkcji właścicielskich).

Pen, Writing, Letter.

Zarząd sukcesyjny

Polskie prawodawstwo nie zapewniało dotychczas instrumentów gwarantujących ciągłość bytu przedsiębiorstw osób fizycznych oraz spółek cywilnych (gdzie wspólnikiem jest osoba fizyczna) na wypadek śmierci przedsiębiorcy (wspólnika/właściciela będącego osobą fizyczną). Celem ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej jest wypełnienie przedmiotowej luki w systemie prawa, w konsekwencji czego wprowadza ona rewolucyjne zmiany w zakresie prawa prywatnego oraz publicznego. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Raportem nt. Ustawy o zarządzie sukcesyjnym przygotowanym przez przedstawicieli DPLM, gdzie wskazane zostały najistotniejsze zmiany oraz wiążące się z nimi korzyści oraz wyzwania podczas procesów planowania sukcesji.

Wsparcie DPLM

Naszym priorytetem jest zaprojektowanie oraz wdrożenie efektywnych ekonomicznie i prawnie rozwiązań, dzięki czemu ograniczone zostaną ryzyka negatywnego wpływu procesu sukcesji na kondycję finansową oraz formalną przedsiębiorstwa.

Wsparcie z naszej strony może mieć charakter zarówno:

Główna

kompleksowy

opracowanie zindywidualizowanej strategii sukcesji oraz asysta podczas jej implementacji

Główna

doraźny

konsultacje, w tym zindywidualizowane szkolenia zamknięte dla grona osób bezpośrednio zaangażowanych w proces planowania sukcesji

Skontaktuj się z nami

tel:

+48 71 307 25 41

e-mail:

l.markowski@dplm.pl

Zapisz się do naszego Newslettera, a prześlemy Ci bezpłatny Raport nt ustawy o zarządzie sukcesyjnym

Na podany przez Państwa adres e-mail zostanie przesłany link do pobrania Raportu na temat Sukcesji.

Popup with Newsletter Start